Welkom op de site van AVA Management, Consulting & Engineering B.V.

WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN.....EN NOG MÉÉR....

AVA Management, Consulting & Engineering B.V. staat voor het creëren van een toegevoegde waarde in de vorm van kennis voor infrastructurele en industriële projecten met als belangrijkste kennis gebieden:

 • Project Management
 • Consulting
 • Engineering

Vanuit de vak disciplines Industriële automatisering en elektrotechniek biedt AVA - Management, Consulting & Engineering haar diensten aan!

Wij nemen graag uw opdracht aan!

 • Management

  AVA Management wil graag zorg dragen voor de beheersing van uw project. Een project kenmerkt zich door een projectmatige aanpak van een wens of een probleem. 

  Om dit zo efficiënt mogelijk te doen dient men een project in te delen in verschillende stadiums: een denkstadium, een doestadium en een afbouwstadium. Binnen deze stadiums kan het project in deelprojecten en uiteindelijk deeltaken verdeeld worden.

  Dit levert uiteindelijk taken op die in een Gantt-chart weergegeven kunnen worden. Dit opsplitsen kan gebeuren aan de hand van een zogenaamde Work Breakdown Structure. 

  AVA management richt zich voornamelijk op: 

  • Bewaking van projecten voor tijd, kwaliteit en geld
  • Aanbrengen van fasering (WBS,PBS)
  • Gesprekspartner voor opdrachtgever, stakeholders en projectmedewerkers

   undefined

   Om dit te realiseren is AVA Management op de hoogte van de juiste processen, methodieken en tools zoals: 

  • Algemeen Project management 
  • Prince 2 Foundation 
  • IPMA C

  AVA management wil graag met u meedenken om te komen tot een succesvol project! 

 • Consulting

  AVA Consulting heeft ruime ervaring opgedaan in het analyseren en specificeren van technische processen en de hierbij behorende bedrijfsvoering. Dit voor zowel de overheid als de industrie.

  De dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op:

  • Adviseren in het opzetten van projectstructuren;
  • Adviseren op het gebied van risicomanagement;
  • Adviseren op het gebied van contractbeheersing;
  • Het opstellen en beoordelen van verschillende soorten (kwaliteit)toetsen;

   

  undefined

  Om dit te realiseren is AVA Consulting op de hoogte van de juiste processen, methodieken en tools zoals:

  • Risicomanagement voor projecten (Risman methode);
  • RiskScope;
  • URSCB;
  • Lead Auditor van kwaliteitsmanagementsystemen;
  • Commerciele Relatievorming voor Consultants

   

  AVA Consulting wil graag gedegen kennis en de juiste onderbouwingen inbrengen om te komen tot een succesvol project! 

 • Engineering

  AVA Engineering wil u graag helpen uw wensen te vertalen naar oplossingen. Dit kunnen wij doen door uw wensen op papier te zetten en met u mee denken over de huidige mogelijkheden op het gebied van industriële automatisering.


  undefined

  Hierbij valt te denken aan:

  • Het opzetten van architectuur structuren;
  • Het opstellen van functionele specificaties en technische specificaties;
  • Het opstellen van plannen van aanpak en planningen;
  • Het opstellen van kwaliteitsdocumenten.


  Om dit te realiseren is AVA Engineering op de hoogte van de juiste processen, methodieken en tools zoals: 

  undefined

   

   

  • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB);
  • Systems Engineering (SE);
  • Smarteam;
  • S88 en S95;
  • MS-office (Word, Excel, PowerPoint, MS-Projects en Visio)

Referenties

Simulator voor Nautische Objecten

 

Moderniseren Objecten Bediening Zeeland

 

Ontwikkeling van een landelijke MMI voor kleine objecten

 

Componentspecificatie besturingsysteem voor een schutsluis

 

Het aanpassen van de besturing en ombouwen van de zoet-zout scheiding van Krammer jachtensluis 2

Projecten

 • Simulator voor Nautische Objecten

  Technische begeleiding bij het realiseren van een Simulator voor Nautische Objecten. 

  Achtergrond 
  Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft de wens om alle bruggen en sluizen in Zeeland in de toekomst op een geüniformeerde wijze te bedienen, daarbij gebruik makend van één gestandaardiseerd "Bedienplaats Primair Proces " in de nautische centrale en op een Object (sluis of brug) 

  Elke fase van de verschillende projecten kent twee hoofdproducten, namelijk: 
  Het realiseren van het technische bedieningssysteem; 
  Een bedieningsorganisatie die geschikt is voor het op afstand bedienen van de verschillende sluizen en bruggen. 

  Voor het laatste product dient het huidige bedienend personeel, wat gewend is ter plaatse (lokaal) en /of op afstand het object te bedienen middels een huidige werkplek, opgeleid te worden om het object op afstand, middels een nieuwe standaard bedienplek te kunnen bedienen. 

  Een "Simulator" is een zeer bruikbaar hulpmiddel is om dit product te realiseren. Hierbij wordt de nieuwe bedienplek als het ware gesimuleerd en kan men in een vroeg stadium hiermee leren werken.

   

   

  Rol 
  Vraagbaak voor technische vraagstukken, het bijwonen en begeleiden van prototype sessie in samenwerking met de operators, opstellen (toetsmix) en uitvoeren van toetsen door gebruikt te maken van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB).

   

   

 • Moderniseren Objecten Bediening Zeeland

  Technisch adviseur, Specificeerder eisen en ontwerp en toetser voor het project Moderniseren Objecten Bediening Zeeland. 

  Achtergrond 
  Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft de wens om alle bruggen en sluizen in Zeeland in de toekomst op een geüniformeerde wijze te bedienen, daarbij gebruik makend van één gestandaardiseerd "Bedienplaats Primair Proces " in de nautische centrale en op een Object (sluis of brug). Binnen deze opdracht wordt ook het achterstallig onderhoud ten aanzien van besturing en elektrotechnische installaties aangepakt. 

  Rol 
  Het opstellen van functioneel gespecificeerde contractdocumenten (Functioneel specificeren gebaseerd op de SE methodiek). De bijdrage aan dit project was zowel technisch inhoudelijk als organisatorisch van aard. 

  Rol 
  Het beheersen van het contract door gebruik te maken van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB). Verder betrokken bij het realiseren van risicomanagement voor het technische gedeelte van de opdracht, het opstellen (toetsmix) en uitvoeren van toetsen bij de opdrachtnemer en het beoordelen van het geproduceerde door de opdrachtnemer.

 • Ontwikkeling van een landelijke MMI voor kleine objecten

  Adviseur / Specialist voor de ontwikkeling van een landelijke MMI voor kleine objecten in Noord Brabant 

  Achtergrond
  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is de functioneel beheerder van de landelijk Mens Machine Interface (MMI) voor bediening van bruggen en sluizen. Het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) is op het gebied van bediening op afstand als voorloopproject benoemd om de eerste stappen te zetten om tot landelijke uniformiteit voor bediening op afstand te komen.

  Om te komen tot een landelijke standaard heeft WVL ervoor gekozen om te participeren in de verschillenden projecten in de regio's. Een van die regio's is Noord-Brabant, hier worden de projecten omlegging Zuid-Willemsvaart, Sluis III en Brugm@n uitgevoerd. De wens is om deze drie projecten te laten bedienen op basis van de landelijke MMI. 


  Rol 
  Doordat de landelijke MMI nog geen eenduidige oplossing biedt voor de "kleine sluizen en bruggen" binnen Brabant is AVA - Management, Consulting & Engineering gevraagd de verschillende technische teams te ondersteunen ten aanzien van keuzes, uitvoeringsvormen en inrichting van de te ontwikkelen MMI.

  Rol 
  De landelijke MMI is gebaseerd op een TNO advies rapport. Dit is echter nog geen concreet contractstuk. De rol van AVA - Management, Consulting & Engineering is om dit rapport te herschrijven naar een uniform landelijke MMI document.

 • Componentspecificatie besturingsysteem voor een schutsluis

  Technisch adviseur, inhoudelijk deskundige en toetser voor de realisatie van een componentspecificatie van een schutsluis

  Achtergrond

  Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (CIV) wil besturingsystemen voor schutsluizen gaan standaardiseren. De reden hiervoor is dat er nu een grote mate van diversiteit en een hoge complexiteit is van toegepaste systemen. Hierdoor zijn de systemen en vooral de software moeilijk te onderhouden en duur in aanleg en beheer.

  Rol

  In samenwerking met een aantal andere professionals op dit gebied een componentspecificatie opgesteld voor een schutsluis waarin beschreven wordt een conceptueel model, eisen aan het gedrag, veiligheidsrelaties en opbouw van het besturingssysteem.

   

  Schutssluis

 • Het aanpassen van de besturing en ombouwen van de zoet-zout scheiding van Krammer jachtensluis 2

  Toetsing van contract stukken betreffende dit project

  Achtergrond

  Rijkswaterstaat Zee en Delta wil als "pilot" een innovatief zoet-zout scheidingsysteem in de jachtensluis van de Krammer realiseren. In de huidige situatie wordt dit gedaan door het uitwisselen van zout water met zout water (zout water wegpompen en zoet water inlaten). In de nieuwe situatie gaat het uitwisselen vervallen en zal er een zoet water bel gecreëerd worden aan de Oosterschelde zijde.

  Rol

  Het "reviewen" van functioneel gespecificeerde contractdocumenten (eisendeel, procesdeel en de bijbehorende annexen) op tegenstrijdigheden, grove onvolkomenheden, onjuistheden en het juist toepassen van de SE methodiek.

   

  Krammersluis

contact

Als u hieronder uw bericht plaatst nemen wij z.s.m. contact met u op.

U kunt ook altijd bellen met +31 (0)6 52 72 03 36